החזון


 

על איסוף מי גשם בבתי ספר- מפנה בתודעה סביבתית

 

מאת: אמיר יחיאלי, יוזם הפרויקט 

 

הימים ימי שנת 2000, המקום- בית ספר מנשה אליישר ברמת שרת. אירוע חריג של 70 מ"מ גשם מחריב בן לילה את גינת בית הספר ומפיל קיר תמך לרחוב. הנזק נאמד במאות אלפי שקלים. כתב האישום מופנה ל-350 מ"ק של נגר עילי, שמקורו בגג בית הספר ובחצרותיו. כמות מים אותה יצרוך בית הספר במשך 3 חודשים.

 

האסימון נפל.

 

מיזם איסוף מי הגשמים בבתי ספר יוצא לדרך. 10 שנים אח"כ, 100 בתי ספר הצטרפו ליזמה, בסיוען האדיב של רשויות מקומיות וקרנות למיניהן. הבולטות שבהן קרן ירושלים וקרן המים של JNF.

 

החזון- בטרם יחלוף עשור נוסף- להרחיב את המיזם לכל בתי הספר ברחבי המדינה. מי ייתן, שנזכה לפתוח בליבו של כל תלמיד, צוהר קטן של אחריות והתחברות לסובב אותו, לא במלים גבוהות אלא במעשי ידיים.

 

מיזם קציר הגשם, בבתי הספר בישראל, הוא ניסיון לחנך, לעצב תודעה, ולהשפיע מלמטה על מקבלי ההחלטות. אם על בית המחוקקים ואם על הרשות המבצעת. הגיעה השעה להקדיש חקיקה ומשאבים לניצול מאות מיליוני מ"ק של מי שטפונות הניגרים לים באין מפריע. בתי הספר הם גם מקום אידיאלי למימוש והדגמת הרעיון בשל שטחי האיסוף הגדולים, ובשל קצב השימוש במים המאפשר ריקון מאגר של כ-15 מ"ק בין אירועי הגשם. יעילות המערכת, שעשויה להתמלא עשרות פעמים במשך החורף,  ממחישה לתלמידים את חיוניות המיזם ומגבירה את המוטיבציה למעקב ולתפעול השוטף. 

 

הצלחת המיזם תלויה בראש וראשונה בהנהלת בית הספר ובצוות המורים וכן בליווי החינוכי שמקבל בית הספר בנושא. אלו יוצקים משמעות למאות הקובים הנחסכים מדי חורף. תפעול חינוכי מוצלח של מערכת איסוף הגשם נמדד בתלמידים דעתניים, אכפתיים, מתמצאים בקריאת שעון מים וששינו את אופן צריכתם האישית והמשפחתית. תלמידים הנהנים מכל טיפת מים היורדת מהשמיים ומעריכים אותה.

 

מערכת איסוף הגשם מיושמת כיום בכ-100 בתי ספר ברחבי הארץ ויש בה מסר ערכי ברור לתלמידים, למורים ולקהילת בית הספר. שיתופם בתכנון ובביצוע, היכרותם עם מערכת איסוף המים, פליאה וחיבור לנושא המים, בנוסף על עבודות מדידה וחקר, מהווים כלי לימודי חשוב, ועשויים לסייע בעיצוב תודעה צרכנית נכונה.

 

 

                                

 זרימה בעין חנדק, פורים 2010                                                נחל שורק גועשנבנה ע"י : סימפלי אד - מסנני מים, בר מים,  בניית אתרים, עיצוב אתרים