מערכי שיעורראשי
מערכי הדרכה בנושא איסוף גשמים - חוברת למדריך

עזרים מאויירים

אקוויפר בור מים (עמ' 30) הדגמת מעיין (עמ' 29)
חוסכים מים בבית (עמ' 41) טבלת ערך המים (עמ' 62) מד גשם (עמ' 23)
מחזור המים בטבע (עמ' 61) מעין פועם מעין שכבה (עמ' 30)
שינוע מים (עמ' 54) באר מים (עמ' 54) דיאגרמת שימושי המים (עמ' 12)
חוסכים מים בבית 2 (עמ' 41) חידות ציורים (עמ' 24) טרריום (עמ' 61)
מד לחץ (עמ' 63) מעין העתק מעין קרסט
מחזור המים בטבע (עמ' 61)


מצגות
מצגת פתיחה למערכות המים
מצגת מערכות המים


כרטיסיות ומשחקים
דף תצפית לניסוי גשם חומצי טבלת מעקב מפת משקעים
תרשים המערכת חפש את הברז כרטיסיות מים בבית
מרכיבי המערכתנבנה ע"י : סימפלי אד - מסנני מים, בר מים,  בניית אתרים, עיצוב אתרים