עקרונות המערכת

 

מערכת איסוף מי גשמים בבתי ספר נועדה בראש וראשונה למטרות חינוכיות. אמנם, מערכת הפועלת כראוי, עשויה לחסוך עד שליש מצריכת המים השנתית, אבל עיקר תועלתה בחינוך לחיסכון ולאחריות. חשיפת התלמידים לפעולת המערכת מביאה שינוי מבורך וחשוב בתודעתם הסביבתית והצרכנית כאחד.

מערכת איסוף הגשם כוללת: שטח איסוף (גג, חצר, מגרש משחקים), מאגר מיכלים, ומערכת הובלה (צנרת ומשאבות) להעברת המים ממקום למקום.

תהליך האיסוף נעשה תוך ניצול כוח הכובד או בעזרת משאבות. לאחר שיקוע הלכלוך במאגר, ממשיכים המים הנקיים, בעזרת משאבה עם בקר-לחץ , לתאי השירותים שם הם משמשים להדחת האסלות. ניתן לחבר את המשאבה גם למערכת ההשקיה.

מאגר המיכלים עשוי להתמלא ולהתרוקן בחודשי החורף כמספר אירועי הגשם.

מי הגשם מוזרמים בצנרת סגולה ונפרדת. 

חיבור-כלאיים בין מי-גשם למי-מקורות עלול לסכן את בריאות התלמידים והוא אסור!

המערכת מתוכננת כך שלא ניתן בשום מקום לחבר את מי הגשם לצנרת הרגילה, ובכל מקרה אין לעשות זאת אלא ע"י אנשי מקצוע עם ציוד מיוחד.

 

תרשים המערכת 

 

הדרכה ותחזוקה 

 

העלאת נתונים 

 

שאלות ותשובות 

 

 

 

 נבנה ע"י : סימפלי אד - מסנני מים, בר מים,  בניית אתרים, עיצוב אתרים