הפעילות


 

הפעילות והיישום החינוכי

 

ניצול הנגר בבתי הספר מדגים צריכת משאבים בת קיימא, ומאפשר העמקה בשאלות עקרוניות וערכיות הנוגעות ליחסים שבין האדם וסביבתו. 

נוכחותו הפיזית של מפעל המים בחצר בית הספר, ושילובו בתכנית הלימודים, מאפשרים עיסוק נרחב בשאלת המיםם בישראל,הדילמות ופתרונן האפשרי. התלמידים לומדים לקרוא שעון מים ובודקים את יעילותו של המודל שפיתחו. צריכות המים הבית ספרית והביתית נבחנות ביחס לממוצע הארצי. 

 

הקרן לירושלים, יבול מים, חוגי סיירות, קק"ל JNF והרשת הירוקה חברו לשיתוף פעולה ייחודי כדי להקים אתר אינטרנט ארצי אחד שבו תהיה מתועדת פעילות איסוף מי גשמים בבתי ספר בכל הארץ שכ-40% ממנה מתרחשת בירושלים.

 

כל בית ספר שמעונין מוזמן לחבור לפרוייקט.

 

קיימות שתי תכניות עיקריות המלוות את פרויקט איסוף מי הגשמים:

 

1. ליווי ארצי של בתי ספר על ידי חוגי הסיירות

 

מדריכי חוגי סיירות ע"ש אורי מימון מלוים 25 בתי ספר בכל רחבי הארץ, בהם מותקנות מערכות איסוף מי גשמים. בתי ספר אלו נמצאים בכל רחבי הארץ.

בכל בית ספר מדריך פוגש קבוצת תלמידים אחת לשבוע. העבודה החינוכית הינה על בסיס תוכנית הדרכה שנכתבה ע"י ענבל שהם וזיו כרמל והיא מתבססת על מרכיבים חוויתיים,המביאים לביטוי את הערך המוסף של מדריך בלתי פורמלי בתוך מערכת פורמלית. תוכנית ההדרכה המופיעה גם באתר קובצה יחד בחוברת מהודרת המשמשת את המדריכים בעבודה השוטפת. 

 

2. ירושלים-תכנית איסוף מי גשמים מבתי ספר בדגש עירוני

 

מתוך 100 בתי ספר בכל הארץ  בהם מותקנת מערכת איסוף מי גשמים, כ-40% מהמערכות הקיימות כיום הן בירושלים.

24 המערכות החדשות שמותקנות בבתי ספר בירושלים במהלך השנים האחרונות ויותקנו בשנים הבאות, הן חלק ממיזם חדש שהשיקה הקרן לירושלים בשנת 2010. עד סוף 2013 יותקנו מערכות איסוף מי גשמים נוספות ב-8 בתי ספר נוספים בעיר במסגרת מיזם זה.

 

בשנת הלימודים תשע"א ותשע"ב הותקנו מערכות  חדשות ב16 בתי ספר:  7 בבתי ספר יסודיים מ"מ, 3 בתי ספר ממ"ד, 2 בתי ספר מהחינוך המיוחד ו-4 בתי ספר יסודיים ממזרח העיר ירושלים. בשנת הלימודים תשע"ג יצטרפו למיזם 8 בתי ספר ירושלמים נוספים-חלקם מהחינוך החרדי וחלקם חט"ב. ההתקנות והפעילות המתקיימת בכל בתי הספר הללו בירושלים היא בשיתוף מנח"י- מנהלת חינוך ירושלים, ובהובלת מחלקת מדע  וטכנולוגיה.

המיזם החינוכי בירושלים מלווה על ידי מנחי ה"רשת הירוקה".

 

בכל בית ספר נבחר "מורה מוביל" שתפקידו ריכוז והובלת נושא הקיימות בבית הספר. בבית הספר מוקמת קבוצת מנהיגות תלמידים שאותה מוביל המורה.הקבוצה נפגשת אחת לשבוע, נחשפת לתכנים בנושא קיימות, משבר המים ואחראית על מערכת איסוף מי הגשמים בבית הספר.

 

אחת לשנה מתקיים כנס תלמידים של כל קבוצות המנהיגות הירוקה מרחבי ירושלים ובו עוסקים בהרחבה בנושא מים וקיימות.

בכל שנה יוצאים ה"מורים המובילים" ממערב וממזרח העיר להכשרות בנושא קיימות(בעברית ובערבית) המוכרות לגמול. ההכשרות מתקיימות בסיוע שותפים רבים. המורים המובילים אף בונים יחד עם מנחי הרשת הירוקה תכנית עבודה בית ספרית שנתית בנושא מים וקיימות.

 

תלמידי המנהיגות הירוקה בכל בית ספר הם "סוכני השינוי" שמבצעים הלכה למעשה את ההסברה בנושא וכך מעלים את המודעות הסביבתית של בית ספרם, הוריהם והקהילה שמסביב לבית הספר.

 

אבות הבית שותפים אף הם לתחזוקת מערכת איסוף מי הגשמים ולתהליך צמצום המשאבים שבתי הספר נכנסים אליו בשנים האחרונות. מינהלת חינוך ירושלים בשיתוף הקרן לירושלים והרשת הירוקה מארגנות זו השנה השנייה השתלמויות לאבות הבית הירושלמים להכרות עם נושא הקיימות ומערכות איסוף מי הגשמים בבתי הספר.

 

 כל אחד מבתי הספר מקבל במסגרת המיזם השתתפות במימון ביקור למאות מתלמידי בית הספר במוזיאון המדע, בו מוצגות תערוכות רבות בנושא חסכון במים, מים בירושלים וטכנולוגיות מים.

 

התכנית פועלת שלוש שנים בכל בית ספר. בשנה השנייה פועלים בנוסף מדריכי חינוך סביבתי של החלה"ט ושל חוגי סיור. כמו כן הרשת הירוקה מפעילה בכ-10 בתי ספר השותפים לפרויקט במזרח ובמערב העיר סטודנטים במלגה ממכללת הדסה ומהאוניברסיטה העברית, שגם הם מפעילים את התלמידים בנושא קיימות ומשבר המים.

 

 

מנחי הרשת הירוקה מלווים כיום כמה עשרות בתי ספר בהם מותקנת מערכת איסוף מי גשמים(באזור השרון, ברחובות, במטה יהודה ועוד).

 

 

את התכנית מלווה חוברת חומרים ופעילויות למורים בנושא מים וקיימות.  

 

 

 

                   

 

 כנס המים של הרשת הירוקה,                                    אמיר מסביר לילדי הר חומה החדש 

 מרץ 2012, עין יעל                                                   על המערכת           

 

 

 נבנה ע"י : סימפלי אד - מסנני מים, בר מים,  בניית אתרים, עיצוב אתרים